Ceny za świadczone przez Kancelarię usługi, w tym usługi biura rachunkowego, ustalane są indywidualnie w trakcie rozmowy z Klientem i kształtują się w zależności od charakteru sprawy, terminu wykonania zlecenia, potrzebnego nakładu pracy oraz liczby zaangażowanych osób. Każdy z Klientów przed zleceniem sprawy uzyskuje dokładną i wyczerpującą informację o wszelkich kosztach. Stosujemy dwa główne systemy rozliczeń: system wynagrodzenia zryczałtowanego i system rozliczeń godzinowych.

 

System wynagrodzenia zryczałtowanego polega na ustaleniu z góry konkretnej kwoty wynagrodzenia. System ten jest stosowany w sprawach, w których można w przybliżeniu określić zakres prac i ich wymiar czasowy. Taki sposób rozliczenia proponujemy w przypadku usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, KPiR czy usług z zakresu kadr i płac. W systemie rozliczeń godzinowych wysokość wynagrodzenia zależy od ilości czasu poświęconego wykonaniu zlecenia. System ten jest stosowany głównie przy stałej obsłudze oraz gdy nie jest możliwe określenie z góry zakresu prac.

Przykładowe ceny stosowane w naszej kancelarii.

Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów od 300 zł w zależności od ilości dokumentów
Rozliczanie zryczałtowanego podatku dochodowego oraz karty podatkowej od 100 zł w zależności od ilości dokumentów
Prowadzenie ksiąg rachunkowych od 1 000 zł w zależności od ilości dokumentów
Doradztwo podatkowe 220 zł za godzinę pracy doradcy podatkowego
Doradztwo prawne 330 zł za godzinę pracy radcy prawnego
Pomoc w postępowaniu karno-skarbowym od 400 zł
Pomoc podczas kontroli skarbowej od 400 zł
Odwołanie od decyzji od 400 zł
Kontrola dokumentacji księgowej Klienta od 400 zł za jeden miesiąc
Inne usługi wycena indywidualna po dokonaniu uzgodnień z Klientem

Podane stawki są kwotami netto i nie uwzględniają podatku VAT.